top of page
IMG-20180826-WA0046_edited.jpg

 Հարգելի բարեկամ,

դուք գտնվում եք  Արևմտյան Հայաստան Պետության Ազգային Ժողով-Խորհրդարանի կայքում:

Խորհրդարանը կազմված է 39 պատգամավորներից: ԱՀՊ ԱԺ Խորհրդարանը գործում է ԱՄՆ, Ռուսատանի Դաշնություն, Եվրոպական Միություն,      Հայաստան և Մերձավոր Արևելքում ՝Սիրիայում:

Խորհրդարանը ունի մեկ առաքելություն համահունչ գործել արդի զարգացումներին և առավելագույնս ապահովել հայոց պահանջատիրության իրավունքը Վ. Վիլսոնի Իրավարար Վճռի շրջանակներում:

Խորհրդարանը իր աշխատանքները իրականացնում է համաձայն Արևմտյան Հայաստան Պետության Սահմանադրության և ԱՀՊ ԱԺ Կանոնակարգի:

ԱՀՊ Ազգային Ժողովի նախագահ` պետության գլուխ  

 

Տ. Բագրատունի

 

 

01.09.2015թ.

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ԱՀՊ ԱԺ  ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԵՏ

ՀԱՂՈՐԴԱՑՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ Է

bottom of page